BİLGİ GÜVENLİĞİ GENEL POLİTİKASI

 

Vizyonumuza ulaşma yolunun, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle, biz Saray Grubu olarak;

 

  • Sahip olduğumuz kurumumuzun, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı
  • Kurumumuzun, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumumuzun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
  • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikası olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Döküman No :  SRY.BT.POL.0004
Yayın Tarihi    : 13.09.2018
Revize Tarihi  : 10.03.2022