Kalite politikamız;  yenilikçi stratejimiz doğrultusunda en son teknolojik yatırımlarla birlikte Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek doğal, enerjik, sağlıklı, farklı ve inovatif ürünler üreten bir marka olmak. 

Evrensel ve bilimsel değerler ışığında ürünlerimizi geliştiriyor, sağlık konusuna büyük hassasiyet gösteriyoruz. Sektörde ilk kez beş ürün grubunun tamamında İSO 9002 kalite belgesine sahip bir markayız. Ürünlerimiz için gerçekleştirdiğimiz tüm kalite, hijyen ve gıda güvenliği faaliyetlerini ISO, HACCP, BRC sertifikaları ile belgeliyoruz. Ayrıca tüm ürün gruplarının kalitesini TSE tarafından verilen Helal Uygunluk Belgesi ile tescilliyoruz. 
Büyüme, kârlılık ve hizmet kalitesi anlamında dünya standartlarında üretim yapıyor, birçok ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluş tarafından ödüle layık görülüyoruz. Bu ödüllerden bazıları ise şöyle: 

- Tüketici Teşekkür Ödülü - 2004

- Tüketici Kalite Ödülü - 2006

-International Taste&Quality Institute tarafından ‘’Choco Lips’’ ürünü ile Üstün Lezzet Ödülü  

- Cenevre / Dünya Kalite Zirvesi (World Quality Commitment Convention) Uluslararası Kalite Altın Yıldız Ödülü - 2015 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Saray Bisküvi Çevre politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiş ve sürdürülebilirlik için her boyutta stratejilerini oluşturmuştur;

Saray AŞ ‘de Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini ve sürekli geliştirmeyi sağlamak,

Alınacak tedbirlerle çevreye verilecek olumsuz etkileri gidermeye çalışarak, bütün süreç,  ürün ve hizmetlerimizde çevre etkilerine uygunluğu sağlamak,

Reklam ve ilanlar ile Çevre Politikasının çalışanlarımıza ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

Atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlayarak kirlenmeyi asgariye indirmek,

Yenilikleri yakından izleyerek iyileştirmeyi sürekli kılmak,

Çevre mevzuatlarına ve firmamızın çevre yönetmeliğine uymak,

Ekolojik dengeyi korumayı esas alan faaliyet ve hizmetleri yerine getirmek,

Verilen eğitimlerle çalışanlarımızın çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak ve farkındalıklarını artırmak,

Rutin olarak “çevre” ile ilgili amaç ve hedefleri izleyerek, gerçekleştirmeye çalışmak.

Enerji ve tabii kaynak kullanımını azaltmak.

 

Bu bakış açısıyla yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak için çağdaş ‘enerji yönetimi’ teknikleri kullanmayı önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu doğrultuda Kojenerasyon projesini başlatan Saray, Karaman ve Kırklareli Fabrikaları için yatırım yaparak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de çevreyi korumayı amaçlıyor. Kojenerasyon ya da diğer adıyla doğal gaz çevrim santrali, elektrik ve ısı enerjisinin aynı yakıttan, aynı sistem içinde, eşzamanlı olarak üretilmesini amaçlıyor. Saray Bisküvi bu girişim ile üretimde enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkartıyor.

Her iki üretim tesisi için 2 Milyon Euro’luk kojenerasyon yatırımı yapan Saray’ın yüksek enerji ve yakıt tasarrufu sağlayan kojenerasyon sistemlerinde iletim ve dağıtım kaybı oluşmuyor. Düşük karbondioksit emisyonu ile çevre dostu olan kojenerasyon sistemleri, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakılmasını sağlıyor. Kojenerasyon sistemiyle üretilen enerji verimliliği yüzde 95'e, yakıt tasarrufu ise yüzde 40'a kadar çıkıyor.

 

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Kaliteyi, gıda güvenliğini tehlikeye sokacak riskleri minimize etmeyi hepimizin görevi bilip herşeyden üstün tutmak.

Araştırma ve geliştirmeye önem vererek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Lezzetli, temiz, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak.

İmalatta standardı sağlamak, yasal ve gıda mevzuat şartlarına uygun üretim yapmak ve ölçülebilir kalite hedeflerini yakalamaya çalışmak

Tüketici ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek müşteri memnuniyetini sağlamak.

Ekonomik verimliliği arttırmak